I Gelder. In Levensberichten Henriette Labberton-Drabbe door Alb. Verweij. Guld. Winckel 119. eeuwer den Dag Henriette Labberton-Drabbe door J. C. Bloem. Gids II 129—130. H. A. van Karnebeek, de nieuwe Commissaris der Koningin in Zuid-Holland, door Spectator. Eig. Haard 64-65. H. Haverman door A. Plasschaert. Opgang 8e jrg. 537—538. Constantijn Huygens, de monumentale 17e door Chr. J. H. Maatje Jr. Vragen van 530—540. J. D. de Jong door Wouter Hutschenruyter. In Levensberichten van de Mij. der Ned. Letterkunde. Descartes en Constantijn Huygens door G. Cohen. Haagsch Maandbl. II 148161. J. van Lynden-de Clercq door H. de Boer. Op de Hoogte 3134. Daniel Francois Scheurleer door H. E. van In Levensberichten van de Mij. der Ned. Letterkunde. Gedenk-Album ter herinnering aan het 10-jarig Jubi leum van Prof. Georg Schneevoigt, samengesteld door W. J. N. d’Ablaing. Huygens en de Bijbel door F. den Eerzamen. Nieuwe Taalgids 300205. GESCHRIFTEN BETREFFENDE 's-GRAVENHAGE 369 24

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 393