Jan Toorop door L. van Deyssel. N. Gids I 371372. Al pratende met Noto Soeroto door G. H. 's-Grave- sande. Gulden Winckel 165169. Jan Toorop door P. Holl. Revue 236230. Noto Soeroto door P. H. Ritter Jr. Holl. Revue 708-713. Jan Toorop door W. Nieuwenhuis. Dietsche Wa rande 345348. Jan Toorop door J. Hallez. Dietsche Warande 404-406. Storm van ’s-Gravesande bij Kleykamp door Edw. B. Koster. Ned. 669670. Jan Toorop door Hein Boeken. N. Gids I 371. Jan Toorop door Just Havelaar. Stem 8e jrg. 257264. Jan Toorop door R. W. P. (de Vries) Jr. Elsevier I 289—290. Jan Toorop door Ed. Houbolt. Stemmen des Tijds 17e jrg. I 441451. Jan Toorop door R. N. Roland Holst. Gids II 116—119. Jan Toorop door K. Niehaus. Gids II 120—128, 262—272, v. d. M(eer) d. W(alcheren). 370 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 's-GRAVENHAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 394