Jan Toorop door Schretlen. Op de Hoogte 59. Jan Toorop door J- F. Ankersmit. Soc. Gids 335 —337. Tussenbroek. Mussolini door W. Lutkie. Roeping IV het 10-jarig bestaan de monumentale der Boom. De Jan Toorop als kunstnijvere door O. van Opgang 8e jrg. 209212. Zekerheid. Afscheidswoord bij het nederleggen van de Evangeliebediening den 23sten December 1928 in de Groote Kerk te ’s-Gravenhage, uitgesproken door Ds. W. L. Welter. Gedenkboek ter gelegenheid van van den Vrijwilligen landstorm. Als de dag is gedaald. Afscheidspreek door Ds. A. J. A. Vermeer in de Groote Kerk op 23 Sept. Toorop en 277—227. d. Instellingen en Vereenigingen W. Wijnaendts Francken-Dyserinck door H. C. Cannegieter. Morks 505516. Jan Toorop en zijn beteekenis voor en decoratieve kunst door A. van Delver I 136138. Gids voor de instellingen van Weldadigheid in de gemeente ’s-Gravenhage. Uitgegeven door den Armen raad. GESCHRIFTEN BETREFFENDE 's-GRAVENHAGE 371

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 395