Het op te richten Zeiss-planetarium in den Haag door H. S. M. Wickevoort Crommelin. Buiten 527528. Willem Buytewegh door Dr. G. Knuttel Wzn. Meded. enz. Rechts houden! Hoe moet Haag en en mag ik rijden in den Scheveningen door P. P. Paul. Aanteekeningen omtrent Haagsch Zilversmidswerk I door Dr. H. E. van Gelder. Meded. enz. Gedenkschrift van de Elout 1903 31 Oct. 1928. en Kunst, Tentoon- van Soeterwoudeschool Onze Toonkasten voor Ceramiek (in het Gemeente- Museum) door Dr. H. E. van Gelder. Meded. enz. Aanwinsten van Oude Kunstnijverheid voor het Gemeente-Museum door Dr. H. C. Gallois. Meded. enz. Een zilveren schotel van Cl. Baardt, 1660 (in het Gemeente-Museum) door Dr. H. E. van Gelder. Meded. enz. De Cultureele Beteekenis der Musea-Vorming van Museumbezoekers (in den Haag) door Dr. H. E. van Gelder. Mededeelingen van den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen. e. Verzamelingen van Wetenschap stellingen en Schouwburgen 372 GESCHRIFTEN BETREFFENDE 's-GRAVENHAGE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 396