GESCHRIFTEN BETREFFENDE 's-GRAVENHAGE 373 H. E. Konijnen- Gogh bij Kleykamp door W. S. Elsev. H. Vincent van II 137—139. Moderne Kunst in het Haagsche Gemeente-Museum door Slagter. Elsevier II 7384. Twee tentoonstellingen van Willem van burg door W. S. Elsevier I 290—295. Een aanwinst voor van Gelder. Meded. Jan Toorop bij Kleykamp en in Pulchri door Edw. B. Koster. Nederland 668669. Tentoonstelling van J. Thorn Prikker in den Haag door W. St(eenhoff). Elsevier II 284287. Moderne Oostenrijksche Kunst (in het Gemeente Museum) door Dr. G. Knuttel Wzn. Meded. enz. Het Oranje-Nassau-Museum door Etty Leal. Op de Hoogte 159 161. het Bredius-Museum door Dr. enz. Tentoonstelling G. H. Breitner door C. A. v. Haagsche Gids Nov. Topografische teekeningen van Jan van de Velde door Dr. H. E. van Gelder. Meded. enz. De Haagsche Grachten en Singels voorheen en thans door W. Moll. Haagsche Gids Nov.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 397