KRONIEK OVER 1926 376 17 19 20 21 22 23 24 28 28 het 25-jarig bestaan der 3 11 Febr. 15 Overlijden den Raad Overlijden school van van Hoek, oud-Direc- den Landbouw, van der Kolk, Directeur voor Onder- van der Loo, Haagsch dich-- Financiën. van Mr. C. Bake, oud-Se- van State. Mr. J. J. Willinge, Lid van State. J. Pelser, Hoofd der Marnix- en Voor- van Christelijke Zang- over Dirc Potter ter 1370—1428. Zilveren Jubileum der Zuider-Polikliniek. Plechtige herdenking in de Groote Kerk van de 25-jarige echtvereeniging van H. M. de Koningin. Huldiging van J. L. Wery, ontwerper van het stenografische stelsel Stolze-Wery, bij ge legenheid van zijn 70sten verjaardag. Overlijden van Mr. Dr. J. L. A. Salverda de Grave, Secretaris-Generaal van het Depar tement van Waterstaat. Overlijden van den emeritus-predikant der Gereformeerde Kerk Ds. J. van der Linden. Bevestiging in de Geref. Westerkerk van Ds. G. R. Kuyper. Overlijden van H. J. Moll, oud-Hoofd- directeur der Directe Belastingen enz. bij het Departement van 70ste Verjaardag cretaris van den Raad van van van de Ned. Herv.-Gemeente zitter van den Bond vereenigingen. Herdenking van Regentesse-kerk. 3 Maart Overlijden van Dr. P. teur-Generaal van Overlijden van J. der Christelijke Kweekschool wijzers.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 400