KRONIEK OVER 1926 377 10 14 31 5 de Ned. Herv. 8 9 10 10 23 29 i 25 25 6 Maart Huldiging in den Haagschen Kunstkring van Dr. H. P. Berlage, ter gelegenheid van zijn 70 sten verjaardag. Opening van het Oranje-Nassau-Museum in het Waaggebouw aan de Groote Markt. Negentigste verjaardag van H. IJperlaan, Directeur van het Te Huis voor Vrouwen aan het Westeinde 2731. Opening van het Magazijn „de Bijenkorf”. Herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Conservatorium voor Muziek. Voor het Permanente Hof van Arbitrage worden door Nederland en de Vereenigde Staten de contra-memories neergelegd inzake het geschil over de vraag tot wiens grond gebied het eiland Miangas (Palmas) behoort. 3 April Zeventigste verjaardag en huldiging van Mr. Dr. J. C. Snijder van Wissenkerke. Overlijden van den Generaal-Majoor J. E. H. Hanckar. Inwijding der Julianakerk van Gemeente. Overlijden van den oud-Hoofdingenieur van het Mijnwezen in Nederlandsch-Indië Dr. R. D. M. Verbeek. Overlijden van den gep. Generaal-Majoor L. W. C. Gerlach. Overlijden van Mr. J. P. van Bosse, oud- Voorzitter van den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten. Overlijden van den Directeur der Gemeente- plantsoenen P. Westbroek. Officieele opening der Hoogere Burgerschool met 5 j.c. aan den Nieuwen Duinweg.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 401