Juli Juli 380 KRONIEK OVER 1926 24 Rooy 30 31 Aug. 3 10 11 25 26 26 28 lijkertijd en bijkomstig zich bemoeien met den arbeid van den patroon. Overlijden van Pastoor J. M. J. van van de R.K. kerk aan het Bezuidenhout. Huldiging bij gelegenheid van zijn 70sten ver jaardag van den oud-Directeur der Stenogra fische Inrichting van de Staten-Generaal G. J. D. C. Goedhart. De gewone zitting van het Permanente Hof van Internationale Justitie wordt gesloten. Huldiging van de Koninklijke Militaire Kapel bij gelegenheid van haar 50-jarig bestaan als Koninklijke Militaire Kapel. Overlijden van den gepensionneerden Kolonel J. A. K. H. W. Vogel, oud-Commandant van het Regiment Grenadiers en Jagers. Een 50-tal Amerikaansche professoren, door het Carnegie Endowment te Washington uit- genoodigd om een reis te maken naar Parijs, Den Haag en Genève, bezoeken Den Haag. Zij worden door het Gemeentebestuur bij monde van Burgemeester Patijn ontvangen en bezoeken de verschillende instellingen in het Vredespaleis gevestigd. Herdenking van 70-jarigen Rijksdienst door den Luitenant-Generaal F. de Bas. Opening van den 4den Gemeentelijken School- en Kindertuin. Overlijden van Dr. J. Offerhaus, oud-Hoog- leeraar van Wege de Nederl. Herv. Kerk aan de Rijks Universiteit te Leiden. Huldiging van den Luitenant-Generaal Th. F. J. Muller Massis, Commandant van het Veld leger bij gelegenheid van zijn 40-jarigen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 404