381 KRONIEK OVER 1926 28 Aug. 1 Sept. 3 11 12 15 17 17 17 19 21 van der Meulen voor slechthoorende den gepensionneerden Gene van het leger in Neder- van Baar van Slangen dienst als officier. De jaarlijksche cursussen van de Academie voor Internationaal recht worden gesloten. Door den Bisschop van Haarlem wordt de nieuwe R.K. kerk aan de Sportlaan gewijd. Overlijden van de op philanthropisch gebied bekende Jonkvrouwe A. S. Klerck. Overlijden van raal-Majoor titulair landsch-Indië F. C. burgh. Herdenking van 40-jarige Evangeliebediening door Ds. H. J. de Zwart te Scheveningen. Huldiging van J. G. Takken, chef van het magazijn der firma Begeer, van Kempen en Vos, bij gelegenheid van zijn 70sten verjaar dag en 50-jarigen dienst bij genoemde firma. Overlijden van den oud-Directeur der Neder- landsche Staatsloterij H. van Goudoever. In de zaal „De Dageraad” aan de Assendelft- straat heeft eene Jan de Bakker- herdenking plaats, georganiseerd door de Vereeniging „Kerk, Oranje en Nederland”. Overlijden van den gepensionneerd Diri- geerend Officier van Gezondheid le Klasse bij de Kon. Nederl. Marine F. H. L. Roes- singh van Iterson. De Soc. Dem. Arbeiderspartij houdt hare be- tooging ten gunste van nationale ontwapening te ’s-Gravenhage, waaraan duizenden deel nemen. Door den Wethouder Dr. wordt de nieuwe School kinderen geopend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 405