382 KRONIEK OVER 1926 22 Sept. 24 27 1 Oct. 1 de Industrieschool 2 3 3 8 11 12 29 30 Overlijden van de Algemeene Roodenburg. Aankomst in de Residentie van Emir Feisal, van den Hoofd van Financiën van Ds. C. Ferguson als 17e Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Gravenhage. Afscheid van De Directeur, makelaar en afslager van het „Venduhuis der Notarissen’’ A. C. Melsert Pzn. herdenkt zijn 40-jarigen dienst en wordt bij die gelegenheid gehuldigd. Poging tot brandstichting in de gebouwen van het Artilleriepark aan den Raamweg. Overlijden van den advocaat Mr. Willem van Rossem, nestor der Haagsche Balie. Opening der „Ramaer-Kliniek”. Opening van het Rusthuis” der Gerefor meerde Kerk aan de Keizerstraat te Scheve- ningen. Vijftig-jarig dienstjubileum commies bij het Departement D. Sluimer. Herdenking van en huldiging bij die gelegenheid van Mr. J. B. Breukelman, Referendaris bij den Raad van State. den oud-Hoofdcommies bij Rekenkamer A. C. W. 40-jarigen dienst bij H. M. de Koningin door W. F. G. L. Starzenburg, Administrateur van het Koninklijk Stal departement. Vijftig-jarig bestaan van voor Meisjes. Bevestiging Ds. L. M. van Noppen als Predikant bij de Ned. Herv. Gemeente te Scheveningen. Zeventigste verjaardag van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 406