KRONIEK OVER 1926 383 13 Oct. 13 23 24 2 Nov. 2 11 13 Dr. Ir. A. C. C. van Hemert, de Hollandsche Maatschappij van werken in gewapend tweede zoon van den Koning van den Hedjaz. Het 2e Gemeentelijk Gymnasium aan de Bildersstraat wordt in beheer aan Curatoren overgedragen. Dr. D. H. Th. Vollenhoven, Predikant bij de Gereformeerde Kerk neemt, wegens zijne benoeming tot Hoogleeraar aan de Vrije Universiteit, afscheid van zijn Ge meente. Overlijden van den Deurwaarder bij den Hoogen Raad der Nederlanden J. B. Mans veld. Overlijden van opzichter van tot het maken beton. Overlijden van J. Th. Viehoff, oud-Admini- strateur en Adviseur-Honorair bij het De partement van Koloniën. Gouden ambtsjubileum van Zuster J. P. Eek (zuster Anna) van het Diaconessenhuis „Bronovo”. De Tweede Kamer keurt met 50 tegen 47 stemmen het Nederlandsch-Belgisch Ver drag goed. Mr. J. Limburg te 's-Gravenhage wordt be noemd tot Voorzitter van de Verzoenings commissie ter beslechting van geschillen die zich tusschen Zweden en Letland zouden voordoen, Commissie, waarvan de samen stelling voortvloeit uit het Zweedsch-Let- landsche verzoeningsverdrag. Het perceel aan het Tournooiveld, waarin gevestigd was het hotel „de Oude Doelen”,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 407