KRONIEK OVER 1926 384 17 Nov. 18 23 2 Dec. 9 12 14 15 16 20 29 23 28 Meer den wordt in gebruik genomen door de Twent- sche Bank. Overlijden van den Generaal-Majoor der Artillerie b. d. H. J. Furstner. Overlijden van den oud-Rijksbouwmeester Ir. D. E. C. Knuttel. Overlijden van Mr. R. B. Ledeboer, Advo- caat-Generaal bij den Hoogen Raad der Nederlanden. Benoeming van S. G. A. Doorenbos, tuin architect, tot Directeur der Gemeenteplant- soenen. Vijf en twintig-jarig bestaan der Zuige- lingen-Kliniek a/d Regentesselaan, opge richt door Dr. B. P. B. Plantenga. Afscheid van Ds. M.Schuurman, Predikant bij de Gereformeerde Kerk van ’s-Graven- hage. Overlijden van den oud-Refendaris bij het Kabinet der Koningin C. O. G. de Ridder. Opening van het Clubhuis der Vereeniging voor de Haagsche Jeugd aan de Bleekers- laan. Overlijden van Mr. H. C. Dresselhuijs, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Overlijden van E. R. van Nes van kerk, oud-Hoofdinspecteur-Generaal van Waterstaat. Overlijden van C. V. van Valkenburg, Arts. In de vergadering van den Raad van State wordt Mr. J. B. Breukelman, Referendaris bij dien Raad gehuldigd naar aanleiding van zijn aangevraagd eervol ontslag. Overlijden van H. G. Wolbers, Kunst-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 408