385 KRONIEK OVER 1927 KRONIEK OVER 1927 1 Jan. 3 4 6 7 10 14 den 19 21 schilder en Gemeente. Ouderling van de Ned. Herv. Vijftig-jarig bestaan der uitgeversfirma J. N. Voorhoeve. Herdenking van het 75-jarig bestaan der Hollandsche Kurkenfabriek, Stille Veer kade 31. Huldiging van den oud-Rijksbouwmeester C. H. Peters ter gelegenheid van zijn 80sten verjaardag op 1 Januari 1927. Hem wordt het eerelidmaatschap der vereeniging „die Haghe" aangeboden. Overlijden van den oud-Hoofdinspecteur van Politie J. G. van Hoorn Sr. De President van het Permanente Hof van Intern. Justitie doet uitspraak inzake de con servatoire maatregelen, van hem gevraagd in het geschil tusschen België en China be treffende de uitvoering der tusschen beide landen bestaande consulaire conventie. Overlijden van B. C. van Berkel, oud-Hypo- theekbewaarder. Tachtigste verjaardag en huldiging van journalist P. A. Haaxman Jr. De Wethouder van Openbare Werken draagt aan de vereeniging „Volksbad” offi cieel over ter exploitatie het nieuwe badhuis aan de Torenstraat. Overlijden van A. Jacobsen, oud-Admini- strateur van Maatschappelijk Hulpbetoon en oud-Ouderling der Ned. Herv. Gemeente. 25

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 409