9 18 25 6 KRONIEK OVER 1927 386 den kunstschilder Willy 24 Jan. van 28 1 Feb. 17 21 23 24 4 8 den Arts Dr. Jacq. H. Polak. Dr. D. F. Scheurleer. en huldiging bij die van den oud-Directeur der Ste- van de Staten-Gene- Overlijden Martens. Afscheid en huldiging van den Gemeentelij ken Inspecteur van het Onderwijs J. W. de Jong. Overlijden van J. J. van Steenbergen. Hoofdcommissies bij het Departement van Financiën. Overlijden van Overlijden van Tachtigste verjaardag gelegenheid nografische Inrichting raai D. W. P. Keuskamp. Zeventigste Verjaardag en huldiging bij die gelegenheid van Dr. J. Th. de Visser. Overlijden van den Kolonel der Infanterie b. d. O. W. Westrouen van Meeteren. Opening van het Eerste Nederlandsche Congres voor Warmtetechniek. Onthulling op het terrein bij de Nieuwe Kerk van een gedenksteen ter nagedachtenis van Spinoza. De Tweede Kamer vangt aan met de be raadslaging over het ontwapenings-ontwerp, door de fractie der S.D.A.P. ingediend. 14 Maart Opening van het nieuwe magazijn der firma Gerzon in de Veenestraat. Opening in de Zalen van den Dierentuin van de Internationale Fancy-Fair ten bate van den Internationalen Vrouwenraad. De Eerste Kamer verwerpt het Neder- landsch-Belgisch Verdrag met 33 tegen 17 stemmen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 410