1 April 1 KRONIEK OVER 1927 387 30 Maart de Amalia 31 1 5 5 11 12 18 21 30 1 Mei den Admi- Marine den Refe- Financiën, het vertrekkend hoofd der van Solmsstraat 42, Afscheid van school aan J. M. Prins. Jhr. Mr. G. C. von Weiler, Voorzitter van den Pensioenraad verlaat den Staatsdienst. Veertig-jarig ambtsjubileum van nistrateur bij het Departement van T. D. C. Meyneke. Veertig-jarig ambtsjubileum van rendaris bij het Departement van E. Snoeck. Zestig-jarig ambtsjubileum van den Refe rendaris ter Provinciale Griffie A. Reyn- ders. Plechtige inwijding van het verbouwde weeshuis der Ned. Herv. Gemeente aan de Hooftskade. Eerste-steenlegging door H. M. de Konin- gin-Moeder van het nieuwe Juliana-Kinder- ziekenhuis aan de Dr. van Wely-laan. Vijftig-jarig bestaan van den vischhandel der firma Boot in de Prinsenstraat 26. De heer N. Pabon leest voor „die Haghe” over: „Onderzoekingen betreffende het ont staan van 's-Gravenhage en het Grafelijk slot uit geografisch oogpunt”. Overlijden van H. L. Dijks, oud-Bureelchef bij het Gerechtshof alhier. Afscheid, in plechtige openbare zitting van den Hoogen Raad der Nederlanden, van den Procureur-Generaal Mr. T. Noyon. Viering van den achttienden verjaardag van Prinses Juliana. Bevestiging in de nieuwe Zuiderkerk van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 411