391 KRONIEK OVER 1927 17 Pastoor J. de 26 1 Sept. 2 2 3 6 6 7 17 19 den Landbouw F. B. Löhnis. den Tandarts H. Reinders. den Luitenant-Kolonel b. d. 14 Aug. 15 van de Christelijke O. G. Heldring- de Hoenderlaan (hoek IJsvogel- van Mr. H. A. van Rees, oud- van de Arrondissements- Inspecteur van Overlijden van Overlijden van C. L. Vinkhuizen. Veertig-jarig ambtsjubileum van den chef van de zetterij der Algemeene Landsdruk kerij H. J. Herweyer. Zilveren priester-jubileum van Greeve van de Theresia-kerk. Te ’s-Gravenhage wordt de Wereldpostcon- ferentie voor Luchtverkeer geopend. Overlijden van den oud-Adjunct-Directeur van het Postkantoor Jhr. A. van Raab van Canstein. Opening school aan plein). Overlijden Vice-President Rechtbank alhier. Opening in de Lairesse-zaal, door Prof. L. van Itallie, van het 6e Congres van het Internationaal Pharmaceutisch Verbond. Huldiging van Ds. A. J. A. Vermeer ter ge legenheid van zijn veertigjarigen dienst als Predikant bij de Ned. Herv. Kerk. Het Permanente Hof van Intern. Justitie doet uitspraak in de Lotuszaak, welke ten nadeele van Frankrijk geschiedt. Herdenking van het 50-jarig bestaan der vereeniging „Nederlandsch Toevluchtsoord voor Noodlijdende Dieren” (Dieren-Asyl) Huldiging van Dr. E. F. Kossmann naar aanleiding van zijn aftreden als Leeraar in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 415