392 KRONIEK OVER 1927 21 Sept. 29 29 5 Intern. Justitie doet uit- 10 15 W. P. 15 15 Haarlem wordt de den Ouden Scheve- 2 Oct. 4 het oudste lid van Ingenieurs, van de Intern. Justitie begint de de aangelegenheid, die be trekking heeft op de bevoegdheid Donaucommissie. Het Perm. Hof van spraak in de Mavromatis-zaak, hangende tusschen Griekenland en Engeland, betrek king hebbende op vorderingen van een Grieksch onderdaan in het mandaatland Palestina. Overlijden van W. P. van Stockum Jr., oud- firmant van v. Stockum Zoon’s Boekhandel. Negentigste verjaardag van van het Koninklijk Instituut Ir. Jhr. W. Hoeufft. Overlijden van den oud-Secretaris-Generaal van het Departement van Oorlog, Voorzit ter van den Militairen Pensioenraad A. J. Doorman. het Duitsch aan de Gemeentelijke Gymnasia. Overlijden van den nestor der Nederland- sche horlogemakers H. W. Kruse. Door den Bisschop van nieuwe R. K. Kerk aan ningschen weg gewijd. Viering van het 25-jarig bestaan der 's-Gra- venhaagsche Vakschool voor Meisjes. Overlijden van Notaris M. Treub. Minister Beelaerts van Blokland, te 's-Gra- venhage teruggekeerd, neemt deel aan een dejeuner van den Journalistenkring; en spreekt over het initiatief ter zake van ont wapening en veiligheid door hem te Genève genomen. Het Perm. Hof van behandeling van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 416