12 Dec. KRONIEK OVER 1927 394 21 Nov. 26 29 30 1 Dec. 1 6 8 11 Intern. 1 Januari des geloofswil werd terechtgesteld. Het Perm. Hof van Intern. Justitie weigert om de gevraagde conservatoire maatregelen te nemen inzake de stikstoffenfabriek te Chorzow. Vijf en twintig-jarig bestaan van de Zuige lingenkliniek aan het Oranjeplein. Overlijden van Jhr. Mr. J. F. Schuurbeque Boeye, oud-President van de Arrondisse- ments-Rechtbank alhier. Mejuffrouw Johanna W. A. Naber herdenkt in eene lezing voor ,,die Haghe” Wendel- moet Claesdochter van Monnikendam. Receptie in „de Twee Steden” ter gelegen heid van het 25-jarig bestaan der Gezond heidscommissie. Te ’s-Gravenhage wordt opgericht de Stich ting, die ten doel heeft het vestigen van bij zondere leerstoelen in het Spaansch bij de verschillende Universiteiten, van welks Directorium de Spaansche gezant hier ter stede het Voorzitterschap bekleedt. De Rechters in het Perm. Hof van Justitie wijzen, met ingang van d.a.v., als president aan den Italiaanschen rechter Anzilotti, ter vervanging van Prof. Huber, wiens driejarig mandaat op dien datum eindigt. Het Perm. Hof van Intern. Justitie brengt advies uit inzake de bevoegdheden der Donaucommissie. Herdenking van het 70-jarig bestaan der Duitsch-Evangelische Gemeente alhier. Groote brand in het atelier van den film-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 418