KRONIEK OVER 1927. 395 13 16 17 1 27 31 aan de Joan Maet- operateur Willy Mullens, suyckerstraat. Overlijden van Mevrouw de wed. H. A. de Bas, geb. Beausar, oud-Directrice van het Diaconessenhuis „Bronovo”. Het Perm. Hof van Intern. Justitie doet uit spraak in de nadere vragen van het geschil tusschen Polen en Duitschland over de stik- stoffabriek te Chorzow. Overlijden van Dr. A. D. van der Harst, Leeraar a/d H. B. S. met 5 j. c. aan de le van Boschstraat. Overlijden van den Hoofdingenieur van den Provincialen Waterstaat J. M. W. van Elze- lingen. Tachtigste verjaardag van den oud-Admini- strateur bij het Departement van Binnen- landsche Zaken A. P. Huber.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 419