I ALPHABETISCH REGISTER 399 65 van 55 C. 37 236 234 365 172 (nt. 1) 55 52 366 326, 334 361 Biz. 22 13 223 354 248, 271 320 68 71 78 372 368 52 377 der Buren Burg, Thom, van der Burgersdijkstraat Burgmüller Burlage Burnier, Charlotte Willemine 70, Burnier, Guillaume Alexandre 63 vlg. 64, 65 114 78 78 Biz. Carolina, Prinses van Zwe den Carp, Mr. J. H. Casembroot, L. Casteleyn, Susanna Catenius, H. A. N. Burnier, Jean Frederic Busch, theoloog Busker, Schepen Busker, Cornells Busker, Hendrik 80 (nt. 2) Busker, Jan Buytewegh, Willem. Buziau, J. T. Byemont, Johan Bijenkorf, de Bylandt, Mr. E. J. A. Graaf van. Bijlandt, Leonard Bijleveld, A. van Bijlsma, Mr. R. Byron, Lord Byvanck Caan59 Calkoen, Jhr. G. C. 8 (nt. 2) 11 (nt. 2) 32 368, 371 .354 Campen, Jacob van Cannegieter, H. G. Capadosestraat Capellen, Mr. G. A. G. Ph. Baron van der 205 (nt. 1) Carbasius. F361 Carnegie, Andrew 300, 303 181 (nt. 2) 367 34 56 72 Cats, Jacob 330 (nt. 1), 368 Cattenburch, Auguste Louise Caroline van Casterenvan Cattenburch, Burgemeester, Lodewijk Constantyn Rabo Copes van 164 (nt. 1) 213 Ceulen, W. R248 Chapelle, H. M. la 74 Chapsal, Exercises 64 Chaufepié, Ds. G. S. de 168 (nt. 3) Choate307 Chopin248 Chordon. Minister van het Hof van Sardinië, Mr. Christelijke Oranje Nassau School393 Citters, Mr. Jacob Verheye van34, Clementi Clementi, Muzio Clercq, S. de Clubhuis der Vereeniging voor de Haagsche Jeugd 384 Coertzen de Kock, Jhr. J. F. 74 Coevenhoven, N. van 57 Cohen, G369 Colenbrander, Prof. 285 Collot d'Escury, Elisabeth H. E. Barones. 171 (nt. 1) Commijs, J. H74 Concone248 Congres van het Internatio naal Pharmaceutisch Ver bond 391 Conservatorium, Koninklijk 377

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 423