Gelder Commissie voor de excursies Dr. W. Moll Dr. H. E. van Mr. M. Rijke Mgr. Dr. A. H. L. Hensen Mr. H. Zillesen Dr. H. E. van Gelder Dr. N. B. Tenhaeff De commissies waren gedurende het afgeloopen jaar aldus samengesteld: Commissie voor Commissie voor de lezingen de uitgave van geschriften De samenstelling van het Bestuur was sedert dien als volgt: Dr. H. E. van Gelder, Voorzitter Mr. M. Rijke, Onder-Voorzitter Mr. W. Bok, 1ste Secretaris Dr. N. B. Tenhaeff, 2e Secretaris F. C. van der Meer van Kuffeler, Penningmeester Dr. W. Moll, Redacteur van het Jaarboek Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland Mgr. Dr. A. H. L. Hensen Mr. H. Zillesen Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland Mr. J. W. Bok F. C. van der Meer van Kuffeler Jhr. G. A. A. Just de la Paisières JAARVERSLAG VAN DE VEREENÏGING 420

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 444