V NAAMLIJST DER LEDEN VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OP 1 JANUARI 1929 V Donateurs: Mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester Eereleden Beschermvrouw Hare Majesteit de Koningin. Beschermheer Z. K.H. de Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg, enz. enz. van ’s-Gravenhage. Groot Hertoginnelaan 18. Donatrice Hare Majesteit de Koning in-Moeder. F. L. Geldmaker Jr., Edisonstraat 78. Dr. C. Hofstede de Groot, Lange Voorhout 94. Mr. S. van Houten, Riouwstraat 6. Jhr. mr. dr. H. A. van Karnebeek, Villa Olanda, C. H. Peters, Nassauplein 35. S. A. van den Bergh, Tobias Asserlaan 2. Mr. P. Ch. L. Eschauzier, Oude Scheveningsche weg 11. Mr. J. W. D. Francken, Sophialaan 4. A. J. Kleykamp, Oude Scheveningscheweg 17. Mr. Dr. W. F. van Leeuwen, Bezuidenhout 75. Mr. W. J. baron van Lijnden, Riouwstraat 1. C. B. Schuurman, Anna Paulownastraat 109. Eere-Voorzitter: v. Stolkweg 23.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 450