427 NAAMLIJST DER LEDEN Bestuur Leden Zee. Aalst, dr. Th. van, Hugo de Grootstraat 75. Abbing, C. A., R. J. Schimmelpennincklaan 26. Aberson, mr. F. N. L., Nassaulaan 19. Aken, mr. N. A. M. van, Beeklaan 514. Alexander, A., v. Speykstraat 193. Alphen, F. van, Laan van Hoogwolde 2, Wassenaar. André de la Porte, H., Jan van Nassaustraat 56. Andrée Wiltens, mr. M. L., Daendelsstraat 7. Andries, mr. J. H., Josef Israëlslaan 30. Andriessen, W. C. N., Nassau Odijckstraat 6. Antheunissen, W., Acaciastraat 26, Wassenaar. Arntzenius, W. N., Wittenburglaan 86, Wassenaar. Asch van Wijk, Jhr. mr. J. M. M. van, Parkstraat 77. Askamp, W. A., Kranestraat 65a. d'Aumérie, F. L. C., Prins Willemstraat 19. Dr. H. E. van Gelder, Voorzitter, Antonie Duyckstraat 155. Mr. M. Rijke, Ondervoorzitter, Laan van Meerdervoort 178. Mr. J. W. Bok, Eerste Secretaris, Jan van Nassaustraat 43. Dr. N. B. Tenhaeff, Tweede Secretaris, Eikstraat 40. F. C. van der Meer van Kuffeler, Penningmeester, Laan van Meerder voort 133. Dr. W. Moll, Redacteur van het Jaarboek, Emmastraat 64. Jhr. dr. W. A. Beelaerts van Blokland, Wassenaarscheweg 18. Dr. A. H. L. Hensen, Bezuidenhoutscheweg 211. Mr. H. Zillesen, Delistraat 37. Backer, Jhr. W. J., Lange Voorhout 50. Bake, mr. C., Riouwstraat 19. Bakker, J. Westeinde 37, Voorburg. Bakker, mr. R. V., Gentschestraat 94. Bakker Schut, Ir. P-, Nieuwe Duinweg 4. Bannier, mr G. W., Koningin Wilhelmina 220, Voorburg. Bastet, F. D., Sweelinckstraat 14. Baud, mr. J. C. baron, Hoogcate, Katwijk aan Baud, Jhr. mr. W. V. R. K., Parkstraat 38. Becht, dr. C L. G., Javastaat 54. Beeck Calkoen, mr. A. J. L. van, 3e van den Boschstraat 3. Beelaerts van Blokland, Jhr. mr. F., Bazarstraat 13.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 451