NAAMLIJST DER LEDEN 431 Stolbergplein 12. Evers, H. H., Oude Scheveningscheweg 50. Eysinga-Kluit, mevr, de douar. Jhr. mr. T. /E. van, Wagenaarweg 13. Fabius, prof. mr. D. P. D., Delistraat 35. Fauël, M. L., Adriaan Goekooplaan 55. Feith, Jhr. mr. C., Carel van Bylandtlaan 1. Feith, Jhr. F., Prins Mauritslaan 55. Feith, Jhr. mr. H. O., Adelheidstraat 13. Fentener van Vlissingen, mr. A., Juliana van Filippo, dr. J. D., Koningin Emmakade 161. Foekens, mr. F., Stadhouderslaan 39. Fontein Tuinhout, mevr, de wed. F. R., Flatgebouw L. Vijverberg. Francken, mr. W., de Ruyterstraat 84. Frank, dr. N. H., Wassenaarsche weg 29. Fransen van de Putte, I. D., Statenplein 3a. Fraij, C. W., Westvlietweg 53a, Voorburg. Frederiks, J. A., Oranjestraat 14. Frentrop, A. J. C. M., Wagenstraat 57. Fruin, prof. mr. R., Willem de Zwijgerlaan 25. Fruin, mr. W. F., Willem de Zwijgerlaan 25. Furnée, mr. W. E. K., Adriaan Goekooplaan 1. Gallois, mr. H. C., Koninginnegracht 65. Gébel, mejuffrouw C. E., Koninginnegracht 14a. Gelderman, A. W. E., Laan Copes 85. Gelein Vitringa, mr. dr. J. van, Bankastraat 143. Gendt, G. J. van, Noordeinde 38. Gennep, J. L. van, Fr. Valentijnstraat 159. Gerlings, J. Th., Groot Hertoginnelaan 34. Gerritsen, mr. T. H. Carbentus, Trompstraat 320. Geus, dr. G. A. de, Dr. Kuyperstraat 13. Gevaerts, Jhr. mr. P. O. H., Frankenslag 11. Gey van Pittius, mej. S. C., Riouwstraat 50. Gils, dr. J. B. F. van, Laan van Meerdervoort 321. Gitz, M. J., Oosteinde 215. Voorburg. Goedhart, P., v. Imhoffplein 8. Goekoop de Jongh, mevr, de wed. dr. J. S., Scheveningscheweg 24. Goes van DirxlandFransen v. d. Putte, mevr, de douairière L. H. baronnesse van der, Sophialaan 9. Goes van Naters, Jhr. mr. A. van der, Emmalaan 10, Baarn. Gonsalves, mr. Th. C., Jul. v. Stolberglaan 7. Goossens van Eyndhove, A. E. G., Corn. Speelmanstr. 5.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 455