HET PLEIN, HUYGENS EN FREDER1K HENDRIK 31 Huijgens kreeg dus het geheele stuk van den Stad- houderstuin, dat in het Westen van het Plein was afgescheiden, en bovendien de, weldra gedempte, gracht. Het trekt de aandacht, dat deze schenking eerst ruim een jaar na den verkoop der overige perceelen plaats vond. Uit een brief, dien Huygens op 12 Maart 1634 tot den hem welgezinden Van Teresteyn richtte 1), blijkt, dat het den stadhouder groote moeite gekost heeft de vrije beschikking over de perceelen te krijgen, en dat de spartelende benijders” voornamelijk onder de leden der Rekenkamer gezocht moeten worden. Hij schrijft daarin o.m. „II (n.l. de stadhouder) a resolu de donner le coup ,,de partir a ce que vous sgavez, non sans ressentiment ,,de ce qu’on le laisse demander quatre fois, ce que feu ,,M.le Prince sons frere fit passer par arrest au premier „coup et sans aucune recognoissance.” Hij beklaagt er zich verder over, dat hij behalve om het hem toe te wijzen terrein ook nog een muur zou moeten bouwen ten einde het onverkocht gebleven deel van het Akerland van de nieuwe „Hofstraat” af te scheiden, waardoor hij de grafelijkheid wel vier duizend franken zou besparen; hij noemt de leden van de Rekenkamer schromelijk ondank baar en vraagt Van Teresteyn („vous, qui entendez la „civilité mieux que tout ce qui s’en mesle”) zijn klacht te bevoegder plaatse over te brengen, „afin que, de „quelque ingratitude qu’on s’advise de me traicter car „j'ose bien dire qu’il n’y a que Monsieur Ryxen que je ,,n' aye eu occasion d’obliger dans la Chambre des comp- „tes au moins le monde apprenne a vostre exemple, „qu’un Prince aussi soigneux du bien et avantage de ,,1’Estat qu’aucun maistre des comptes que ce puisse „estre, ne doibt point se rebuter si souvent.” Dr. J. A. Worp in het op blz. 27 aangehaald werk onder no_ 883, blz. 449.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 45