439 NAAMLIJST DER LEDEN Bylandtlaan 6. Loo, W., Raamweg 12. H., Benoordenhoutscheweg 29. Sluyterman van Smissaert, Jhr. mr. Smit, A.. Laan Copes 83. Smit, Dr. H. J„ Nassau-Dillenburgstraat 35. Smit, J., Louise de Colignystraat 49. Snouckaert van Schauburg, W. baron, Jan Sociëteit, Nieuwe of Litteraire, Plein 24. Son, H. J. A. van, Delistraat 53. Son, L. M., Prinsessegracht 6. Spaargaren, mr. M. J. N„ Juliana van Stolberglaan 22. Spengler, Jhr. L. J. A. van, Bezuidenhoutscheweg 77. Spill, J. H. P. ter, Noordeinde 37, Leiden. Staal van Piershil, Jhr. mr. O. D. van der, Heerengracht 23. Staring, mr. A., Lange Kerkdam 70, Wassenaar. Steenhuis, dr. J. T., Kleverparkstraat 16, Haarlem. Steinmetz, Th. W. L., Frederik Hendrikplein 7. Steyn, mr. A. H. van, Bezuidenhoutsche weg 113. Stoffels, A. J. M., Statenlaan 64. Stokvis, L., Stadhouderslaan 132. Stoop, Jhr. mr. H. J. H„ Nassaulaan 15. Storm de Grave, A. P. M. A., Huize „Bannink'’ Colmschate bij Deventer. Storm van ’s-Gravesande, Jhr. J. L., Louise de Colignyplein 10. Stumpff Jr., A. J. M., Daendelsstraat 42. Stuten, J. Z., Louise de Colignyplein 26. Stuyt, G. van der, Haringkade 143. Swart, mr. A. G. N., ,,Backershagen", Wassenaar. Sijthoff, A. W., Willem Lodewijklaan 7. v. Nassaustraat 96. Teixeira de Mattos, Jhr. mr. D. F., Plein 1813 No. 4. Telders, mr. A. F., Riouwstraat 188. Telders, mej. G. C., van Imhoffstraat 22. Telders, mr. J. H., R. J. Schimmelpennincklaan 28. Tels, mr. H. A., Jozef Israëlslaan 34. Terwogt, W. A., Alexander Gogelweg 2. Tets, Jhr. A. S. E. van, Nieuwe Schoolstraat 8. Tets van Goudriaan, Jhr. mr. D. A. W. van, Lange Voorhout 29. Theunissen, J. S., Adelheidstraat 248. Thierry, J. P., van Stolklaan 3. Thomassen a Thuessink van der Hoop van Slochteren, mr. E. J„ Slochteren. Thunnissen, Ir. H. J. W., Carel van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 463