NAAMLIJST DER LEDEN 441 Vries, F. L. de, Groot Hertoginnelaan 38. Vries van Doesburgh, mr. J. de. Villa Nuova. Velp. Vrind Jr.. W. de, Nieuwe Uitleg 9. IJsselsteyn, H. A., van, Louise de Colignyplein 21. Ijzerman, dr. J. W., Ie Schouwweg 43, Wassenaar. Zaaijer, mr. C. P., Laan Copes 60. Zanen, H. P. C., van Alkemadelaan 101. Zanen. M., Laan van Meerdervoort 96a. Wall, J. F. R. van de, Laan van Meerdervoort 141. Waller, F. G„ Vondelstraat 73, Amsterdam. Wannée, ds. J. C., Houtrustweg 86. Wap, G. J. A. M., Theresiastraat 15. Warning, J. H., Ranonkelstraat 18. Wassenaer van Catwyck, mr. O. J. E. baron van, Koningskade 16. Weiler, Jhr. mr. G. C. von. Bankastraat 151. Weiler, Jhr. mr. J. L. W. C. von, Johan van Oldenbarneveltlaan 92. Weimar, W. L. C., Piet Heinstraat 80a. Weicker, Mej. C. J., Kampen. Welderen baron Rengers, B. W. van, van Imhoffplein 4. Welie, Antoon van, Wilhelminastraat 2c. Wertheim, ir. C. J. M., van Imhoffstraat 11. Westbroek, J. J., Middelburgsche straat 61. Westerman, W., Hoogeweg 18. Westerman, mej. J„ Banstraat 7. Westerouen van Meeteren, mr. F. M., Bezuidenhoutsche weg 120. Wetering, A. van de. Frankenslag 148. WiercX—Brouwer, mevr, de wed. J. L.. Zeestraat 66a. Wilde, L. J. de, Beeklaan 426. Willeumier, J. P., Cremerweg 4. Witsen Elias, Jhr. G., Nicolaïstraat 6. Wolff, dr. M. M., van Speykstraat 3. Wolterbeek Muller, mr. dr. J., Ernst Casimirlaan 37. Wortman, dr. ir. H., Bilitonstraat 31. Wttewaall van Stoetwegen, Jhr. H. A., Statenlaan 137. Wijck, Jhr. mr. H. C. van der, Aiexanderstraat 16. Wijckvan Panhuys, Mevr, de Douairière Jhr. H. L. van der Bezuidenhoutscheweg 59. Wijers, P.. Sumatrastraat 237. Wijsman, dr. J. W. H., van Bleijswijkstraat 32.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 465