NAAMLIJST DER LEDEN 442 Zegers Rijser, C. C„ Pieter Bothstraat 20. Zondag, J. C. H., Jan van Nassaustraat 45. Zubli, mr. B. J. D., Zeestraat 78. Zuidema, A. W. C., Sweelinckstraat 160. Zuiden, D. S. van, Van Imhoffstraat 50. Zuurdeeg, mr. J, B„ Stadhoudersplein 174. Zweep, mr. C. van der, Mesdagstraat 59. Correspondeerende Leden Bondam, mr. A. C., Velp (Geld.), Evertsenlaan 9. Beurden, A, F. van, Amersfoort, Nieuwestraat 21. Brugmans, prof. dr. H., Amsterdam, Prinsengracht 650. Diepen, mej. H- J. J. M. van, Edisonstraat 58. Lakerveld, J. A. van, Bilderdijkstraat 102. Overvoorde, mr. dr. J. C., Pauwhof. Wassenaar. Regt, W. M. C., Oudshoorn.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 466