HET PLEIN, HUYGENS EN FREDERIK HENDRIK 36 X 1 Jacoba Teding van Berkhout I Constantijn (IV) Lodewijk, jong gestorven Constantijn (II) 1628 1697 X Susanna Rijckaert t 1712 I Constantijn (III) 1674-1697 Philips Doublet, Heer van St. Annaland, y 1707 Philippina Doublet, j* 1746 Susanna Louisa (van St. Annaland) j* 1785 Willem van Wassenaar, Heer van Ruijven, 1764 Constantijn’s eenig overgebleven kind, zijn dochter Susanna, de weduwe van den ontvanger-generaal der Unie Philips Doublet, heer van St. Annaland. Deze krijgt op 14 October 1720 van de Rekenkamer consent om de straat voor hare woning op haar kosten te doen ophoogen. Na Susanna’s dood wordt het huis toebedeeld aan haar dochter Philippina Doublet, die gehuwd was met haar neef Constantijn (IV) Huygens, een kind van Constantijn’s (I) derden zoon Lodewijk. Zoodoende werd Huygens’ uitdrukkelijke wensch, dat het huis zoo lang mogelijk in zijn geslacht zou blijven, vervuld. Aan dezen Constantijn stonden Gecommitteerde Raden op 10 Juni 1728 toe een verandering in de erkers aan de vleugels van het huis aan te brengen, mits deze niet verder dan drie voet boven de straat zouden uitsteken; de hiervoor verschuldigde jaarlijksche recognitie van twee schellingen werd voor twee pond vier schelling afgekocht. Dat van deze toestemming gebruik gemaakt is, blijkt o.m. uit de afbeeldingen t.o. blz. 144 van het Jaarboekje van 1897, waar men op de bovenste repro ductie den toestand vóór de verandering, op de beneden ste dien daarna ziet afgebeeld. Vervolgens komt het huis in het bezit van hun dochter Susanna Louisa, die van haar moeder den titel van Constantijn (I) Huygens 1596 1687 X Suzanna van Baerle ■j' 1637 Christiaan 1629-1695 Lodewijk 1631—1699^^1^1633^7657 Susanna 1637-1725

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 50