GESCHIEDENIS VAN HET HUIS: AMSTER- DAMSCHE VEERKADE No. 14 Het hierboven genoemde huis heeft het lot ondergaan van zoovele andere in de residentie, weldoordachte voor beelden van 17« en 18e eeuwsche architectuur, het is in 1916 gesloopt en door een ander vervangen. Wij mogen dit wandalisme betreuren en de stem ver heffen tegen elke volgende poging in die richting, maar 't schijnt wel preeken tegen de golven der zee. Waar Heemschut waakt en de Oudheidkundige Bond acht geeft, daar ligt de verwaarloozing op den loer en sluipt de praktijk van het leven, of wel trekt een staf van vernuftelingen op het Bureau van Gemeentewerken haar rechte lijnen over een moderne, doode platte grond der gemeente. Zóó zal het gaan zonder aanzien des huizes! Nu was dit oude huis wel niet een der schoonste voortbrengselen van Nederlandsche architectuur, maar op die gracht maakte het nog steeds een deftig figuur, ja, het voldeed nog goed toen de Amsterdamsche Veer kade was gedempt. Door zijn hoogte viel het terstond in het oog; de fraaie borstwering met haar aardige ver siering in het midden trok steeds de aandacht tot zich, terwijl de gevelindeeling een gevoel van groote rust teweegbracht Het had er nog jaren kunnen staan. Wel waren de oude familiën, die het bewoonden, vrijwel DOOR W. M. C. REGT

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 59