46 HET HUIS AMST. VEERKADE No. 14 Wapen Vennecooldoorsneden a in blauw drie zilveren, rood gebekte, zwanenhalzen, rangsgewijs geplaatst; b in goud een groene boom op grasgrond,vergezeld van vier groene kooien 2 links en 2 rechts. Wapen van Germeesgevierendeeld1 en 4 drie jachthoorns, 2 en 3 drie vogeltjes, alles geplaatst 2 en 1. Een spotvogel maakte hieruit een toespeling op den na am: 1 en 3 jachthoorns de jager vanger; 2 en 3 de vogels meezen mees.) De aardigheid gaat echter niet op, want de oorspr. naam was (50 jaar te voor) v. Germez (van Zjermee). kamer bezat een prachtig stuc-plafond, stijl Lodewijk XIV, waarin op bescheiden wijze de wapens van Ven necool en van Germees, beide ovaalx) en de mono grammen van Magdalena Vennecool en van Elisabeth van Germees waren aangebracht. Volgens overlevering bevatte de voorkamer een dergelijk plafond, dat indertijd was omlaag gestort en toen door een meer modern was vervangen. Daarbij had de voorkamer een mooi fluweelen behangsel, dat in de vakken van een wit gelakte lambrizeering was gevat. De hoogte der kamers gelijkvloers was vrij aanzienlijk, zoodat men gelegenheid had gevonden de beide aan de westzijde van de gang gelegen kamers te halver hoogte door midden te deelen. De beide boven elkaar liggende voorste kamers waren veel kleiner dan de beide achter kamers en daarvan gescheiden door een geheel donkere wenteltrap. Het lager voorkamertje had een mooie antieke betim mering met drie in den wand ingezette spiegeltjes, waar onder gebeeldhouwde medaillons en guirlandes. De deuren van het kamertje waren bijzonder dik, zoodat ze bij het sluiten als ’t ware dichtzogen. De eene geleidde naar de gang, de andere naar het donkere portaaltje dat tot de achtergelegen kamer toegang gaf en waar ook de genoemde wenteltrap uitkwam. De betimmering van dit kamertje, in den stijl Louis XVI, is in 1887 verwijderd;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 62