1 De oorsprong van de Amsterdamsche Veerkade dateert van 1625. In het begin van dat jaar toch werd een aan vang gemaakt met het graven van de gracht en het aan leggen van de straat. De woningen aan die gracht te bouwen werden het lijkt wel iets wonderlijk speciaal het eikenhout was in lichte tinten, licht blauw, licht rose en wit geschilderd. De bovenverdiepingen bevatten niets merkwaardigs. Zooals het huis in het derde kwartaal der 19e eeuw be stond, was het geheel één geworden met den aanbouw die gedeeltelijk uit later tijd dateerde. Een plaatsje scheidde de achterkamer der oostzijde van de keuken en de gang ging na dit plaatsje gepasseerd te zijn, voor de eene helft over in een breede trap, die naar de bovenvertrekken leidde, maar die behalve in haar afmeting geen aandacht waard was. De nu half zoo breed geworden gang leidde voorbij twee kamers, één rechts en één links, naar den tuin die zeer groot was en waarin zich nog twee afzon derlijke gebouwen bevonden. Het eene dat met zijn gevel de heele achterzijde van den tuin besloeg, had ook een uitgang naar een poort, die in de St. Jacobsstraat uitkwam. De achterbouw van het huis zal wel grooten- deels later zijn bijgebouwd, uitgezonderd misschien het gedeelte waar de keuken was. Doch in ieder geval be vonden zich daar geen merkwaardigheden. Alleen maakte de overlevering hardnekkig melding van een onderaard- sche gang, die van onder de achterkamer in de richting der Nieuwe Kerk liep. Opdelvingen hadden nimmer plaats, zoodat het verhaaltje ook nooit bevestigd is ge worden. In de tweede helft der 19e eeuw is er heel wat aan het gebouw veranderd; we zullen daarover in bijlage A en B een en ander mededeelen. HET HUIS AMST. VEERKADE No. 14 47

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 64