bestemd voor harnas- en pistoolmakersAls we echter bedenken dat deze handwerkslieden ook een, zij het kleine, affaire dreven in kruit en men dit gevaarlijk goedje liefst uit de binnenstad wilde houden, behoeft men er zich niet over te verwonderen dat de „Veerkaai” tot woonplaats voor dergelijke luidjes werd aangewezen. Zoowel in 1627 als in 1640 is de Veerkade verlengd en in 1645 was de geheele aanleg gereed. Men schijnt aan de oorspronkelijke bepaling niet in allen deele de hand te hebben gehouden. Ofwel: men moest het zelf maar weten waar men ging wonenIn 1640 had Vincent Cornells Benningh er een huis gezet. Wel was hij zelf Mr. timmerman, maar aan de westzijde bevond zich het eigendom van Jan Guldemond „spoormaecker”, een am bacht dat toch óók kon gerangschikt worden onder de vervaardigers van oorlogstuig. Ten N. grensde het huis aan het bezit van Jasper Pietersz. Huysman, ten O. aan dat van het weeskind van Cornells van der Eem en ten Z. ’s Heeren straat de groote weg, de algemeene straat). Vincent Cornells Benningh verkocht zijn huis 4 Dec. 1648 (voor Mr. Hendrik Both van der Eem en Cornells Splinter, schepenen van ’s-Gravenhage) voor f 4500 con tant en een schuldbrief van f 800, op 1 Mei a.s. te betalen, aan Willem van Groenetvegen, ordinarisklerk ter finantie der Staten van Holland, echtgenoot van Anna Crap (Krap). Die betaling op 1 Mei schijnt echter niet te zijn geschied, zooals straks zal blijken. Willem van Groenetvegen overleed te ’s-Gravenhage en werd in de Nieuwe Kerk, waaronder hij parochiëerde, begraven 17 April 1657; ruim drie maanden later werd hij door zijn vrouw Anna in den dood gevolgd zij werd 31 Juli 1657 naast haar man ter ruste gelegd. Toen hij zijn einde voelde naderen verkocht hij 21 Maart 1657 (voor Mr. Jacob van der Hottve en Johan van Banchem, HET HUIS AMST. VEERKADE No. 14 48

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 65