54 HET HUIS AMST. VEERKADE No. 14 l der nog zeven jaar: zij werd in de Nieuwe Kerk te 's-Gravenhage 19 April 1717 begraven. De broeder van de bovengenoemde Magdalena Ven- necool was ]acob Vennecool, geb. te Amsterdam in 1632, er in de Nieuwe Kerk begraven 6 Oct. 1673, in de kunstgeschiedenis bekend als vermaard bouwmeester, graveur, teekenaar en kunstschilder en 17 Juli 1655 te Amsterdam gehuwd met Elisabeth Marchant, dochter van Willem en van Sara Thomasdz Smijers. Hij won bij zijn vrouw negen kinderen, van wie zes den vader overleefden o.a. Steven, die het huis op de Veerkade zou hebben gebouwd en Angenis, of Agnes Vennecool, die haar hand schonk aan eenen ]an Baptist Prauwels, alias Prauwels de Corwin. Agnes Vennecool, wier blik steeds met welgevallen rustte op het fraaie, door haar broeder gebouwde huis aan de Amsterdamsche Veerkade, bovendien door fa miliebanden verbonden aan de vroegere eigenaars, sloot 8 Februari 1732 voor Commissarissen uit den Hoogen Raad met de toenmalige bewoonster, Margaretha Seller. tweede echtgenoote van Mr Andries Hofflandt (in 1715 gehuwd met Elisabeth van Germees, zie hiervóór) een overeenkomst, waarbij werd bepaald dat het huis en erve, staande op de Veerkade, niet zou worden gea- lieneert, belast of bezwaard. Hoogstwaarschijnlijk had zij er de meeste rechten op: 10 April 1738 toch geeft Arnoldus van de Laar aan Juffr. Vennecool, weduwe Prauwels, toestemming (tegen betaling van f33.om in zijn scheidsmuur, staande aan de zuidzijde van de St. Jacobsstraat, belend aan genoemde huizinge Venne cool, binten en ankers te mogen leggen en dezen muur, naar haar of haar successeurs believen, te gebruiken als een gemeenschappelijken muur. Agnes Vennecool, reeds in 1738 weduwe, overleed

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 71