HET HUIS AMST. VEERKADE No. 14 55 Theodorus van Eekhout. op te maken dat het for- den bruidegom vrij wat over- in 1747, haar rechten op het huis nalatende aan haar eenige dochter Elisabeth. Deze Elisabeth Prauwels de Corwin had een goede opvoeding genoten, ze schreef althans een zeer fraaie hand. Zij had 15 October 1727 (voor notaris Isaacq Beukelaar te Amsterdam) haar huwelijksvoorwaarden laten opmaken met den heer Simon Johannes van Eekhout, meerderj. j. m. te Am sterdam. Van haar kant waren de beide ouders tegen woordig; hij was alleen geassisteerd door zijn moeder Maria van Zijl, weduwe van Uit die huwel. voorw. valt tuin der bruid dat van trof. Margaretha Seller, in 1741 overleden zijnde, trad het echtpaar v. Eekhout-Prauwels na een vreedzaam proces met Leonard Bylandt, notaris te ’s-Gravenhage en aange steld om den boedel van M. Seller te liquideeren, 23 Nov. 1747 in het volledig bezit van het huis op de Veerkade waarbij het verbaal van 8 Febr. 1732 werd geroyeerd en Eekhout het huis verkreeg als vrij eigen goed. Zij gingen het huis niet bewonen, bleven te Amster dam en stelden het te huur, waarvan o.a. gebruik werd gemaakt van Mr. Chordon, minister van het Hof van Sardinië, die er in 1770 woonde. Elisabeth Prautvels, weduwe geworden, wenschte zich nu van het huis te ontdoen. In 1770 deed zich een gegadigde voor in den persoon van Mr. Adriaan Ravens. Zij gaf daarop 23 April 1770 volmacht (notaris Cornells v. Homrigh, te Amsterdam) aan haar zoon Theodoor van Eekhout, kapitein en aide-major in het regiment cavalerie des Cravattes, in dienst van den koning van Frankrijk, om met Ravens te onderhandelen. 2 Mei 1770 werd de koop gesloten voor een som van f 15000

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 72