1 HET HUIS AMST. VEERKADE No. H 57 1 Veerkade aankocht, had het door verhuring als anders zins veel geleden. Hij ging het zelf bewonen en liet het daarom door Adriaan Roos Christiaansz, mr. metselaar, en Seger Moeton, mr. timmerman, grondig nazien. Een verklaring door genoemde ambachtslieden en hun knechts, onder de huispapieren aanwezig, wijst op den vermolmden toestand van een paar raamkozijnen op den benedensten zolder, zoowel in den oost- als in den westmuur. Ravens mag er een tiental jaren gelukkig met zijn vrouw hebben geleefd, toen was zijn ure gekomen. Hij overleed te ’s-Gravenhage 16 Februari 1780, oud zijnde 57 jaar en 7 mnd. Zijn weduwe zal er nog vijf jaren van haar leven hebben doorgebracht; toen werd het verkocht. In den koopbrief van van Oosthuysen staat, dat de vorige opdracht geschiedde 18 April 1785, welke datum wordt bevestigd door nog bewaard ge bleven belastingbiljetten. Een daarvan, 14 April 1785, staat nog op den naam van Adr. Ravens, een ander, 6 Mei 1785 op die van C. Cramer. In den koopbrief van 1770 worden als buren ver meld: ten O. de advocaat van der Netten, ten W. N. van Coevenhoven, ten Z. 's Heerenstraat, ten N. de geburen in het Paddemoes. Dezelfde buren worden n.b. in den volgenden opdrachtsbrief vermeld! Waar de weduwe Ravens ging wonen, bleek mij niet, 25 Febr. 1786 kocht zij van Frederik Marten Cunes de buitenplaats „Westenburch” tusschen de Geest en de Nieuwe Tolbrug, aan de Haagsche Schuitkade ge legen die plaats werd in onzen tijd tot een fabriek van verduurzaamde levensmiddelen ingericht. Susanna Jacoba Visser, weduwe Ravens had er f6270 voor be taald, doch bij den verkoop die 21 Mei 1788 aan Jan van der Loo plaats had, kreeg zij er maar f 5600

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 74