HET HUIS AMST. VEERKADE No. 14 60 „ment, n’est pas ce qu’on peut appeler un homme d’esprit, „mais il est doué d’une intelligence rare. Ancien fabrikant „et fournisseur des armées hollandaises, il doit a son in- „dustrie une fortune de prés de 200000 livres de rentes. „II a une fille a marier et un fils pour lequel il ambitionne „la place de Conseiller-Auditeur en la Cour-Impériale de „la Haye. Mais sa qualité de catholique et peut-être aussi „son attachement a la France ont été aux yeux de M.M. „les conseillers en la Cour des titres de proscription”. (Zie: Die Haghe, 1901, bl. 156). Over het aandeel dat van Oosthuysen nam aan de stichting en instandhouding van het Utrechtsche dorpje Austerlitz handelt generaal F. H. A. Sabron in Navorscher 1915: 450—467 en wat van Oosthuysen voor Rijsenburg is geweest, vermeldt Craandijk in zijn „Wandelingen door Nederland”, prov. Utrecht. Van Oosthuysen ging het huis op de Veerkade niet bewonen. Hij woonde eerst in het Westeinde, in een woning die thans deel uitmaakt van de gebouwen van den H. Vincentius da Paulo (zie: Die Haghe, 1911), later meestal te Rijsenburg. Hij overleed in 1818, zijn vrouw Magdalena Ida de Jongh in 1846. Beiden zijn begraven in het nette en vriendelijke R. K. kerkje van Rijsenburg, dat v. O. in 1808 had laten bouwen met de stijve huizen om het hoefijzervormige plein. Behalve de portretten van den stichter en zijn vrouw, geplaatst in de kapel rechts, aanschouwt het oog van den bezoeker het wonderschoone grafmonument in 1863, volgens opdrachtvan hun schoon zoon ]hr. van Rijckevorsel, door den Belgischen kun stenaar Ducasu vervaardigd (zie Craandijk, ed. 1888, prov. Utrecht, bl. 207 en vlg. beschrijving en afb.) Men heeft het, jammer genoeg, niet bij deze zéér pas sende vereering zijner nagedachtenis laten blijven en aan den bescheiden eenvoudigen en werkzamen man een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 77