HET HUIS AMST. VEERKADE No. 14 61 wapen toegedacht, n.l. het wapen der heerlijkheid Oost huizen in N.-Holland! Dit dorp voert: doorsneden van blauw en groen, met een zilver-rood gehoekten dwars balk over alles heen; het blauw beladen met 3 zilveren ruiten (2 en 1), het groen met een gouden bril met zilveren glazen, waarvan het glas herald, rechts ontbreekt en dat in den schildvoet is geplaatst. Mogelijk heeft men bij het kiezen van een wapen voor P. J. v. O. een afbeelding van het wapen der familie van Bredehoff de Vicq van Oosthuizen voor oogen ge had, want Mevr, van O. geb. de Jongh heeft men bij die gelegenheid het wapen van Bredehoff (in zilver drie groene boomen op grasgrond) toegeschikt. Inmiddels was het huis betrokken door den gepen- sionneerden schout-bij-nacht ]oan van Woensel, die aldaar reeds in 1804 woonde. Van Woensel, te Haarlem geboren 30 Dec. 1740, en te 's-Gravenhage overleden 25 April 1816, had zich reeds in den slag bij Doggersbank onderscheiden, waar hij het bevel over de „Amphitrite’’ voerde, later bracht hij (1787) een dreigend conflict met den Keizer van Marocco tot een goed einde, was in 1793 onder den schout-bij-nacht Melvill bij Algiers en voerde daarbij het bevel over de „Admiraal de Ruyter”. In 1797 werd hij gepensionneerd met den rang van schout bij-nacht en in 1799 benoemd tot directeur-generaal der telegrafische kustbeseining, die hij met goed gevolg trachtte te verbeteren. In 1802 werd hij lid van de Hooge Militaire Vierschaar en zal toen zijn residentie in het oude huis op de Veerkade gevestigd hebben. Maar zijn gade Anna Helena Kaupe, had hij reeds verloren; zij stierf op den Krytenberg bij Wijhe in Juli 1790 (Zie N. N. Biog. Wdb. III, 1482). Waarschijnlijk heeft al spoedig na van Woensel’s dood het huis een bewoner gevonden in Mr. Wilhelm

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 78