INHOUD 1 3 6 39 43 77 227 273 318 met een afbeelding339 Nieuwe straatnamen vastgesteld gedurende 1927 348 Nieuwe straatnamen vastgesteld gedurende 1928 351 Bladz. H.M. de Koningin-Moeder vijftig jaren inwoonster van ’s-Gravenhage door Dr. W. Moll Johanna Berk 1847-1928 door Dr. W. Moll, met een portret Het Plein, Huygens en Frederik Hendrik door Mr. K. van der Haagen, met vijf afbeeldingen Een Haagsch orgel in de Ned. Herv. Kerk te Woudrichem door J. J. Moerman, met een afbeel ding Geschiedenis van het huis: Amsterdamsche Veer kade no. 14 door W. M. C. Regt, met twee af beeldingen en drie portretten Mémoires eener Haagsche huis-onderwijzeres in de eerste helft der negentiende eeuw, uitgegeven door J. E. van der Pot Eenige Haagsche muziekuitgevers der negentiende eeuw door Dr. E. F. Kossmann, met drie afbeel dingen en een portret Den Haag als internationale stad door H. Ch. G. J. van der Mandere Dr. J. F. Wap door P. A. Haaxman, met een portret Molen en brug te Loosduinen door Dr. W. Moll, met een afbeelding

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 7