HET HUIS AMST. VEERKADE No. 14 63 27 Dec. 1815 gehuwd met zijn nicht van den en van Geer- mag het gelijke Piepers was Hendrica Clara Haringman, jongste dochter schout-bij-nacht ]an Schreuder Haringman truida Jacomina Booms. Zeker merkwaardig heeten dat deze Haringman in 1787 of '88 een zending naar den keizer van Marocco volbracht als de hierboven beschreven van Woensel en dat hij sedert 1807 naast dezen lid was van de Hooge Militaire Vierschaar. Maar dat dit eenig verband houdt met de bewoning van het huis op de Veerkade door de familiën van Woensel en Piepers lijkt ons niet aannemelijk. Piepers heeft zijn dagen niet in het huis op de Veerkade geëindigd, want in 1840 sloeg de heer Guillaume Alexandre Barnier het oog op dit huis. Burnier, 19 Febr. 1814 te 's Gravenhage uit Zwitser- sche ouders (Pays de Vaud) geboren, had zijn eerste onderricht ontvangen op de destijds zeer geroemde school der Maatsch. tot Nut van ’t Algemeen en had daarna aan andere inrichtingen verder gestudeerd. In 1837 gehuwd met Frederica Louise Wilhelmine Rousseau Ducroissi, richtte hij drie jaar daarna in het genoemde huis op de Veerkade een bijzondere school der 2e klasse (dag- en kostschool) op, die weldra tot grooten bloei kwam. Men spreekt van 300 leerlingen, waaronder 40 internen. Dat getal van 300 zal wel wat ruim zijn ge nomen, afgaande op de beschikbare plaatsruimte. Burnier stond zeer goed aangeschreventoen prinses Sophia Frederika Mathilde van Wurtemberg in 1839 met den prins van Oranje huwde en iemand zocht die haar les kon geven in de Nederl. taal, werd haar daar toe Burnier aanbevolen. Ook in de fransche taal muntte hij uit. In zijn tijd was het leerboekje „Premiers éléments de la grammaire fran^aise a l’usage des écoles’’ (1853), door hem ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 80