HET HUIS AMST. VEERKADE No. 14 67 een kleine bijdrage kan van Oud~’s Gravenhage. hartelijken dank Hij werd in het oude huis geboren 23 Januari 1877, werd pre dikant te N. Helvoet 5 Aug. 1900, Westwoud 5 Nov. 1905 en te Tiel sedert 6 Nov. 1910. 24 Juli 1863 gehuwd met Alida Margaretha de Plot, geb. aldaar 22 Juni 1839, overt te ’s-Gravenhage 1 Januari 1905, dochter van Francois de Plot en van Anna van Essen. Uit dit huwelijk sproten vijf kinderen. Hun jongste zoon Ds. E. J. van der Brugh, Ned. Herv. pred. te Tiel, verschafte mij in hoofdzaak het materiaal voor dit artikel, dat zeker tot strekken voor het adresboek Hij ontvange daarvoor onzen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 85