aan Julie Demartines, gescheiden echtgenoote van Bur- nier, en in 1884 verkocht aan Johannes Adtianus Marinas van der Brugh, in 1885 verkocht aan W. A. Smit, in 1905 verkocht aan Simons. H. 1359 werd in 1885 verkocht aan genoemden van der Brugh en in 1887 verkocht aan Simons. De firma Simons bezat toen de perceelen H. 1358, 1800, 1802 en in gemeenschap H. 1801 (poort). BIJLAGE. 69

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 87