„Achter in den tuin, die tot speelplaats werd ingericht, „liet hij de eetzaal bouwen met overdekten gang daar heen. Een uitgang in de St. Jacobstraat, waarin ook „de heer Slotboom (Wagenstraat) een doorgang had, „werd door dezen aangekocht. De keuken werd ver droot door uitbouwing op de kleine binnenplaats. De „turfzolder, boven de provisiekamer, werd tot badkamer „verbouwd en in 1854 van het gymnastieklocaal twee „kamers met aparte voordeur gemaakt, die sedert door „den heer Simons zijn afgebroken, maar dit laatste „betreft no. 12 en de poort”. Tot zoover Mej. Barnier. Wij kunnen hier nog aan toevoegen dat het tot woonhuis verbouwde perceel no. 12 tot circa 1887 bewoond bleef door de dames Barnier, dochters van den instituteur, die na den ver koop van dit huis naar de Archipelbuurt zijn verhuisd. BIJLAGE. 71

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 89