H.M. DE KONINGIN-MOEDER VIJFTIG JAREN INWOONSTER VAN ’S-GRAVENHAGE Het Jaarboek van „Die Haghe” mag ditmaal niet ver schijnen zonder dat een kort woord wordt gewijd aan de Hooge Vrouwe, die juist thans gedurende een halve eeuw het Haagsche leven heeft meegeleefd, aan H.M. de Koningin-Moeder. Wij Hagenaars beseffen tenvolle, dat het feit, dat wij thans herdenken een nationaal gebeuren is, dat ver boven het speciaal Haagsche belang uitgaat en dat het voor geheel Nederland een geluk is geworden, dat Koningin Emma vijftig jaren geleden ons land heeft betreden. Toch is er reden te over om meer in het bijzonder te herdenken, dat H. M. niet alleen vijftig jaren Neder- landsche, maar evenlang inwoonster van 's-Gravenhage is geweest. Geen plaats in ons land, waar Zij een zoo groot ge deelte van die jaren heeft doorgebracht, geen plaats ook waar Zij zoovele herinneringen heeft. Hier immers is Hare dochter geboren, hier heeft Zij in droeve dagen het Regentschap aanvaard, hier is Hare dochter, onze Koningin, in het huwelijk getreden, hier ook heeft Hare kleindochter het levenslicht aanschouwd. Dankbaar gedenken wij hoe intens de Koningin, de Regentes, de Koningin-Moeder het Haagsche leven DOOR Dr. W. MOLL

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 9