Bijlage C. een Voor Delft: 1862. 1863. Voor Breda: Voor Breda Voor Delft: In het bezit van Ds. E. J. van der Brugh bevinden zich nog drie geëncadreerde gecalligrafeerde naamlijsten der leerlingen, die met goed gevolg examen hebben afge legd voor een der Koninklijke Academiën. De eerste is gecalligrafeerd door den heer W. Pfeif fer, van wien de vader van Ds. v. d. B. als kind nog les had gehad en die algemeen bekend als „Oompje Pfeiffer' nog tot 1887 les gaf in de laagste klasse van het instituut. De tweede is van de hand van den heer H. W. Koch, die omstreeks 1884 intern onderwijzer was voor de engelsche taal en in dat jaar „Professeur a l’Athénée de Gand” werd. De teekenaar van de derde lijst is, wat zijn naam aangaat, in het vergeetboek geraakt. Het kwam mij goed voor den inhoud der „naam lijsten” hier mede te deelen, daar verreweg de meesten der daarop voorkomende personen zich een eervolle positie hebben verworven. Lijst I. F. Potter. H. A. N. Catenius. H. A. N. Catenius. H. J. W. Jonker. J. J. Verwey. L. Brender a Brandis. B. H. A. van den Bossche. H. Stutterheim.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 90