1864. 1866. 1867. 1870. BIJLAGE. 73 Polyt. school) 1865. Mulken. Voor Breda: 1868. van der Kooy. Voor Breda: Voor Breda: Voor Delft: (voorbereidende cursus Ph. J. W. Feith. C. C. H. Smit. J. G. Kerlen. J. Mulder. E. K. J. V. van J. L. Pierson. H. A. Potter. Voor adelborst Koninkl. Ned. Marine: J. A. H. Beek. B. G. Volck. Voor adelborst K. N. M. B. Drukkers J. C. Jeekel. G. de Fremery. J. M. Steers. Voor cadet bij het corps Mariniers: van Rees. Hasselt. van den Bosch. van den Bossche, van Hogendorp. der Poel. R. Ph. A. Voor Breda: F. van A. A. J. G. F. E. H. baron L. K. Voor adelborst: L. R. Koolemans Beynen. L. Kamphuis Suermondt. P. J. P. Korpershoek v. H. Slot. Voor Breda: Jhr. E. Quarles van Ufford. Voor adelborst: W. P. A. M. Kluit. H. P. Netscher. W. A. Palm. Jhr. J. A. G. v. d. Staal van Piershil.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1928 | | pagina 91