114 VEERTIGJARIG BESTAAN DER VER. „DIE HAGHE” van Karnebeek sprak ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan: Thans staat „Die Haghe” op den drempel van een nieuw tijdperk. Moge die periode, onder de beproefde leiding van den tegenwoordigen voorzitter mr. H. Zil- lesen, zich ook weer kenmerken door ontwikkeling en ver hoogden bloei, want Den Haag heeft een orgaan van noode, dat door de kennis van het verleden het heden beter kan doen begrijpen, de toekomst beter kan doen voorzien. Moge de waardeering van het streven der vereeniging zich uiten en hier leg ik bijzonderen nadruk op in een steeds toenemend aantal leden en elk volgend jubileum onder nieuwe generation er van getuigen, dat het voor onze stad een geluk is een ver eeniging als deze te bezitten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 135