I. SYSTEMATISCH REGISTER Geschiedenis van van Op leven en dood. Eenige feiten betreffende het tweede beleg van 1924, 390—443. Een loterij in 1605 door Dr. H. E. 161—170. Haagsche Cohieren I (1627) door Dr. H. E. Gelder. 1913, 9—67. Haagsche Cohieren II (1674) door Dr. H. E. Gelder. 1914/15, 1—117. Uit de archieven van het Hof Berk. 1921/22, 214—222. van Holland door Joh. van Gelder. 1916, Ligt Lugdunum Batavorum onder de duinen bij ’s-Gravenhage? door N. J. Pabon. 1925/27, 939. Germaansche en Romeinsche Oudheden in de duin streek benoorden ’s-Gravenhage door Jhr. Dr. W. A. Beelaerts van Blokland. 1925/27, 284288. Die Haghe als ambacht, parochie en waterschap tot het einde der 16e eeuw door N. J. Pabon. 1924, 70—244. Het Geldersche gevaar tijdens de regeering van Karel V door J. Smit. 1925/27, 94186. dood. Eenige feiten en beschouwingen Leiden door Smit.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 136