SYSTEMATISCH REGISTER 116 Een 18e eeuwsche kroniek. Uittreksels uit Observation nes Tumultuariae” van Bijnkershoek en Pauw door Mr. A. S. de Blécourt. 1921/22, 196—213; 1923, 78—97. Topografie De Haagsche monumenten van geschiedenis en kunst beschouwd in hun historisch verband door Dr. W. Moll. 1925/27, 47—87. Achttiende-eeuwsche luchtvaartproeven in den Haag door J. Smit. 1914/15, 338—353. De val van een Haagsch Bankiershuis door D. S. van Zuiden. 1919/20, 112—126. ’s-Gravenhage in 1812 door C. F. Gijsberti Hodenpijl. 1913, 178—194. Beroepen vóór honderd jaar door Dr. H. E. van Gelder. 1913, 163—177. Varia over 1813 door Dr. H. E. van Gelder. 1913, 195—250. Mémoires eener Haagsche huis-onderwijzeres in de eerste helft der negentiende eeuw, uitgegeven door J. E. van der Pot, 1928/29, 77—226. Van een Heereknecht Sekuur (Dr. H. E. Physiologic van 1925/27, 201—232. Den Haag als internationale stad door H. Ch. G. J. van der Mandere. 1928/29, 273317. en een Kamenier door Dr. Petrus van Gelder). 1916, 189194. den Haag door P. L. van Eek Jr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 137