SYSTEMATISCH REGISTER 118 1916. 140 door J. van Breen. 140 Regeering Het bestuur Dr. H. E. Een Haagsch orgel in de Ned. Herv. Kerk te Wou- drichem door J. Moerman. 1928/29, 3942. Een Haagsche preekstoel op het eiland Texel door Dr. E. J. Haslinghuis. 1924, 358362. Over Haagsche Hofjes door C. L. Hansen. 138—145. De restauratie van het orgel in de Evangelisch Luthersche Kerk te ’s-Gravenhage door J. W. En schedé. 1923, 6577. van den Haag in de Middeleeuwen door van Gelder. 1919/20, 1—85,. en Buitenhof 28 I van het Heerenhuis Noordeinde no. Breen. 1913, 153—162. Geschiedenis van het huis: Amsterdamsche Veerkade no. 14 door W. M. C. Regt. 1928/29, 4376. De huizen aan den Kneuterdijk no. 22 door A. W. de Vink. 1921/22, 120—192. Het Heerenhuis Noordeinde no. 1913, 133—152. De Tuinkoepel door J. van Het Huis van Jonkvrouw Aleid van Poelgeest door Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland. 1916, 18. De verdwenen huizen Prinsegracht 9 door Mr. A. Staring. 1924, 245253.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1930 | | pagina 139